Etisk policy

Etisk policy

  • Att i alla sammanhang internt och externt alltid tala sanning, utan att avslöja företagets, kunders eller andra uppgifter som lämnats oss i förtroende.

  • Att allt vi gör skall kunna granskas. Vi skall i morgon kunna läsa om vad vi gjort i dag och kunna stå för det.

  • Att alltid ha en öppen dialog och inte tala någon bakom ryggen.

  • Att det skall finnas en klar gräns mellan företagets egendom och privat egendom.

  • Att använda medier och utrustning (Datorer, Internet, programvaror mm) på ett etiskt försvarbart sätt som vi kan stå för gentemot vem det vara må.

  • Att tidigt informera berörda när vi inte klarar att hålla givna löften.

  • Att alla i företaget och vår omgivning har ett absolut och lika värde och samma rättigheter oberoende av ras, kön, åsikter eller övertygelse, och att alla inom företaget respekterar detta.